top of page

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

DENA-JP, s.r.o – IČ 26981211

 

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

V souvislosti s poskytováním našich služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů osob:

  • jméno a příjmení

  • e-mail

  • telefonní číslo

 

Údaje (jméno, e-mail, telefonní​ číslo) jsou nezbytné pro komunikaci se zákazníky (komunikace ohledně upřesnění zakázky), tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

Uložení

Údaje jméno a příjmení, e-mail a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

Doba archivace

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám.

 

V Jihlavě dne 5.3.2020

Jiří Poukar – Dena-JP,  s.r.o.

bottom of page